W POŁĄCZENIU. Kurs łączenia się z własnymi Kronikami Akaszy ze spokojem w umyśle

Zawartość kursu

Część 1

  • Czym są Kroniki Akaszy?
    05:57

Część 2

Część 3

Część 4

Zakończenie