POCZUJ MOC ZMIANY –

UWOLNIJ POTENCJAŁ W LUDZIACH

 

To innowacyjne szkolenie dla menedżerów i kadry zarządzającej.

Łączy biznesowe doświadczenie trenerek z ich coachingową praktyką.

 

 

 

UCZESTNICY zyskują lub udoskonalają umiejętności:

– udzielania informacji zwrotnej

– aktywnego słuchania

– budowania potencjału w pracownikach

– efektywnej delegacji zadań do członków zespołu

– współpracy między działami firmy

– rozpoznawania i zapobiegania wypaleniu zawodowemu

 

 

FIRMA zyskuje:

– lepszy przepływ informacji

– zmniejszenie rotacji pracowników w warunkach rywalizacji o pracownika na rynku pracy

– wzmocnienie kadry zarządzającej

– większa innowacyjność pracowników

– zwiększenie motywacji wśród pracowników

– wzmocnenie poczucia identyfikacji z celami i wartościami firmy