MATERIAŁY DO PROGRAMU

BLIŻEJ SIEBIE

 

 

NAGRANIE DO SPOTKANIA 4.02.2022

 

 

I. SFORMUŁUJ SWOJĄ INTENCJĘ

  1. POZYTYWNĄ
  2. DOPRECYZOWANĄ (NA TYLE, ILE CZUJESZ)
  3. PUSZCZAJĄC KONTROLĘ CO DO CZASU JEJ REALIZACJI

II. ZAOBSERWUJ SWÓJ KONTAKT Z INTUICJĄ

  1. PO CZYM POZNAJESZ, ŻE DANY PRZEKAZ JEST Z INTUICJI?
  2. W JAKICH MOMENTACH DNIA/NOCY TE PRZEKAZY PRZYCHODZĄ?
  3. ĆWICZ ZADAJĄC PYTANIE I POZWÓL, BY PODPOWIEDŹ PRZYSZŁA Z INTUICJI .