MATERIAŁY DO PROGRAMU

Z DUSZĄ, SERCEM I INTUICJĄ

 

 

WIZUALIZACJA SPOTKANIE Z… WYBRANĄ EMOCJĄ (14 minut)

 

 

WEJŚCIE DO KRONIK Z PROWADZENIEM SOWY (9,5 minuty)

 

WEJŚCIE DO KRONIK Z AKTYWOWANIEM KANAŁÓW I PUSZCZANIEM BLOKAD (17 minut)

 

WEJŚCIE DO KRONIK I UZDROWIENIE CIAŁA (19 minut)

 

WEJŚCIE DO KRONIK I POŁĄCZENIE Z SERCEM, KOHERENCJA SERCA (9,5 minut)