By otrzymać Portret Duszy, po zakupieniu opcji standardowej Programu z Duszą,

skontaktuj się z Darią poprzez maila: mapofdestiny@gmail.com

w tytule wpisując „Program z Duszą – Portret”.

W mailu podaj swoje imię (lub imiona) i nazwisko nadane Ci w akcie urodzenia (imię od bierzmowania się nie liczy) oraz datę urodzenia.

Jeżeli posiadasz takie informacje, możesz także podać godzinę oraz miejsce urodzenia i daty urodzenia (bez imion) swoich rodziców.

Ułatwi to sprawdzenie programów rodowych, ale bez tych dat także da się to zrobić ;).

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące portretu, także możesz je zawrzeć w tym mailu. Gotowy portret otrzymasz w formacie PDF.