Właściciel strony internetowej:

Borja De Prado Carrillo Tu Nativo Personal, ul. Tilgnera, 80-809 Gdańsk, NIP: 5842662715.

Rodzaje i zakres świadczonych usług:

konsultacje stacjonarne i zdalne, warsztaty rozwojowe, kursy online, wizualizacje.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną:

posiadanie przez klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie internetu, dostępu do Internetu, odpowiedniego oprogramowania oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej. Obowiązuje zakaz dostarczania przez klienta treści o charakterze bezprawnym.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych następuje przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług elektronicznych poprzez opuszczenie strony wytworniaobfitosci. Sprzedawcą i usługodawcą jest Wytwórnia Obfitości Justyna De Prado.Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom. Dane osobowe klientów mogą być powierzane osobom trzecim na cele związane z realizacją umowy zawartej z klientem. Sprzedawca powierzył przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • Borja De Prado Carrillo – w celu dostarczania usług pod marką Wytwórnia Obfitości
  • mailerlite.com – w celu korzystania z usług mailingowych, w tym wysyłania newslettera
  • tpay.com – w celu przyjmowania płatności

Dostęp do niektórych treści cyfrowych może być ograniczony w czasie (np. dostęp na rok). Stosowna informacja w tym zakresie jest prezentowana na stronie kierującej do zakupu.

Zwroty i reklamacje:

odstąpienie od umowy przez sprzedawcę lub klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.). Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:

  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie elektronicznej na adres: wytwornia.obfitosci@op.pl. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie klienta. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni.