Podczas konsultacji:

∞​ usłyszysz najbardziej blokujące Cię przekonanie i dowiesz się czemu do tej pory ono służyło

∞ odblokujesz energię, oczyścisz myśli

∞ wyślesz sygnał do Wszechświata, że dajesz sobie uwagę więc jesteś warta uwagi (dajesz coś sobie = jesteś warta, by otrzymywać)

∞ dostaniesz wiedzę o sobie, szersze spojrzenie i kolejne kroki do życiowej obfitości

∞ poczujesz wsparcie bez oceniania

Masz pytania?